Projecten 2018
Projecten 2015
Projecten 2016
Projecten 2017

Daarom Kiest U Voor Van Hand Tot Hand!

WE HEBBEN PERSOONLIJK CONTACT

Alle projecten worden persoonlijk door lokale hulpverleners begeleid. We besteden erg veel aandacht aan de controle en sturing ter plaatse. Regelmatig gaan bestuursleden en vrijwilligers naar Sri Lanka om daar te werken. Het bestuur en de vrijwilligers zijn makkelijk te bereiken en hebben rechtstreeks contact met onze sponsors.

WE STARTEN EN FINISHEN

Als je "JA" zegt op een hulpvraag en dus verwachtingen en hoop creëert dan moet je het ook waarmaken. We geven duidelijk aan wanneer en op welke wijze we gaan helpen en geven onze hulp bij voorkeur in natura, zodat we zeker zijn van een goede besteding van de gelden. In ons financieel beleid reserveren we ook de gelden voor alle verplichtingen die we zijn aangegaan.

WE ZIJN GEMOTIVEERDE VRIJWILLIGERS

Onze vrijwilligers hebben een baan of zijn gepensioneerd. Vrijwilliger/bestuurslid is bij onze stichting een onbezoldigde functie. Onze beloning is onbetaalbaar en niet te koop, namelijk: de voldoening om het verschil te kunnen maken voor een kind in Sri Lanka. Dat is onze motivatie, dat is was ons verbindt.

HOE ZIJN WE BEGONNEN?

De stichting is ontstaan na een ontmoeting met een familie, die met een zwaar gehandicapte zoon leefde in een houten huisje met een golfplaten dak. Dit gezin werd geholpen bij het bouwen van een goed huis. De dank van deze familie was enorm groot: vanaf het eerste moment heeft de vader zijn beste krachten ingezet om de stichting met raad en daad bij te staan tot op het moment dat hij plotseling stierf. De broer van de gehandicapte zoon beloofde om het werk van zijn vader voort te zetten. Dhr. Shehan Tissera was onze contactpersoon in Sri Lanka. In zijn vrije tijd zorgde hij voor de realisatie van veel projecten. Met grenzeloze inzet wist hij precies die informatie te verwerven, die we nodig hadden om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

We hebben onze vleugels steeds verder over het eiland uitgespreid en hebben vertrouwde contacten met hoofden van scholen, inspecteurs van onderwijs, oversten van tehuizen en andere autoriteiten, die ons helpen om projecten te realiseren. Er is voldoende perspectief om onze werkzaamheden met al deze mensen voort te zetten.

De stichting werd op 11 november 1994 opgericht in Tilburg en is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 41098246.

Stichting Van Hand Tot Hand - Actief in Sri Lanka

VISIE OP HULP

We willen aan kansarme kinderen in Sri Lanka optimale kansen geven door het verbeteren van hun leefomstandigheden, opvoeding en onderwijs. We gaan uit van hulpvragen die op ons pad komen via scholen, tehuizen, en onze veldwerkers. Een belangrijk uitgangspunt is de betrokkenheid van de hulpvragers. We onderzoeken en bespreken wat zij zelf kunnen bijdragen aan de oplossing van hun probleem. Alle projecten worden door onze vrijwilligers ter plaatse begeleid.

HOE WORDT UW GELD BESTEED?

Uw donatie voor een project komt ook voor 100% ten goede aan dat project. Uw sponsoring voor een kind gaat in zijn geheel naar dat kind en het gezin. Dat is onze garantie en daar zijn we trots op. We importeren géén goederen en zullen ook geen containers met spullen naar Sri Lanka laten transporteren. Wij geloven erin dat benodigde goederen in Sri Lanka gekocht moeten worden: daarmee ondersteunen we de lokale middenstand ook nog eens. We geven onze hulp bij voorkeur in natura, zodat we zeker zijn van een goede besteding van de gelden. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

KINDSPONSORING

Sinds de oprichting in 1994 hebben we meer dan 600 kinderen kunnen ondersteunen. Het sponsoren van kinderen in Sri Lanka hebben we gekoppeld aan de termijn dat ze onderwijs volgen. Als het na het 18 levensjaar nog naar school gaat, blijven we sponsoren zolang het die opleiding(en) volgt. Wat houdt kindsponsoring in? De sponsor committeert zich aan een jaarlijkse donatie van € 90,- voor het aantal jaren dat het kind een opleiding volgt. In de maand januari worden vouchers gegeven waarmee boeken, kleding, schoenen en levensmiddelen kunnen worden gekocht. In Sri Lanka is dit aan het begin van het schooljaar. Elk jaar moet er minimaal één ontmoeting zijn met het sponsorkind. Als er geen contact mogelijk is, wordt de sponsoring stopgezet.