Projecten 2017
Projecten 2015
Projecten 2016

Daarom Kiest U Voor Van Hand Tot Hand!

WE HEBBEN PERSOONLIJK CONTACT

Alle projecten worden persoonlijk door lokale hulpverleners begeleid. We besteden erg veel aandacht aan de controle en sturing ter plaatse. Regelmatig gaan bestuursleden en vrijwilligers naar Sri Lanka om daar te werken. Het bestuur en de vrijwilligers zijn makkelijk te bereiken en hebben rechtstreeks contact met onze sponsors.

WE STARTEN EN FINISHEN

Als je "JA" zegt op een hulpvraag en dus verwachtingen en hoop creëert dan moet je het ook waarmaken. We geven duidelijk aan wanneer en op welke wijze we gaan helpen en geven onze hulp bij voorkeur in natura, zodat we zeker zijn van een goede besteding van de gelden. In ons financieel beleid reserveren we ook de gelden voor alle verplichtingen die we zijn aangegaan.

WE ZIJN GEMOTIVEERDE VRIJWILLIGERS

Als klassieke vrijwilliger willen wij ook in essentie onbezoldigd vrijwilliger en bestuurslid zijn. Daarom doneren vrijwilligers en bestuur jaarlijks een substantieel deel van het aan hen uitgekeerde bedrag (onkostendeclaratie en vrijwilligersvergoeding) of zelfs meer. Hierdoor blijven de werkelijke kosten aan jaarlijkse declaraties voor de stichting erg laag of zijn er geen werkelijke onkosten.

HOE ZIJN WE BEGONNEN?

De stichting is ontstaan na een ontmoeting met een familie, die met een zwaar gehandicapte zoon leefde in een houten huisje met een golfplaten dak. Dit gezin werd geholpen bij het bouwen van een goed huis. De dank van deze familie was enorm groot: vanaf het eerste moment heeft de vader zijn beste krachten ingezet om de stichting met raad en daad bij te staan tot op het moment dat hij plotseling stierf. De broer van de gehandicapte zoon beloofde om het werk van zijn vader voort te zetten. Dhr. Shehan Tissera was onze contactpersoon in Sri Lanka. In zijn vrije tijd zorgde hij voor de realisatie van veel projecten. Met grenzeloze inzet wist hij precies die informatie te verwerven, die we nodig hadden om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

We hebben onze vleugels steeds verder over het eiland uitgespreid en hebben vertrouwde contacten met hoofden van scholen, inspecteurs van onderwijs, oversten van tehuizen en andere autoriteiten, die ons helpen om projecten te realiseren. Er is voldoende perspectief om onze werkzaamheden met al deze mensen voort te zetten.

De stichting werd op 11 november 1994 opgericht in Tilburg en is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 41098246.

Steun onze stichting!