Sinds de oprichting in 1994 hebben we bijna 600 kinderen bij een sponsor weten onder te brengen. Verschillende van deze kinderen hebben hun weg in de maatschappij kunnen vinden mede dankzij de ruggensteun uit Nederland.

Het onderwijs in Sri Lanka is gratis. De ouders moeten vaak voor schooluniform, schoenen, schooltas en leermiddelen zorgen. Bij gezinnen die dit niet kunnen betalen – we checken de financiële situatie – komt het kind in aanmerking voor kindsponsoring. Bij 1-oudergezinnen (meestal alleen moeder) is dat 9 van de 10 keer nodig. De moeder kan amper onderdak en voedsel betalen voor haar en de kinderen. Bij 2-oudergezinnen hangt het van de baan en dus inkomen van de vader af en het aantal kinderen wat ze hebben. Voor grotere gezinnen is het meestal al voldoende als we 2 kinderen sponsoren ook al hebben ze meer kinderen. Het sponsoren van kinderen in Sri Lanka hebben we gekoppeld aan de termijn dat ze onderwijs volgen:

  • We sponsoren een kind soms al vanaf de geboorte.
  • Als het na het 18e levensjaar nog naar school gaat, blijven we sponsoren zolang het die opleiding(en) volgt.
  • Gaat het voor het 18e levensjaar niet meer naar school dan staken we de sponsoring.

Wat houdt kindsponsoring in?
De sponsor committeert zich in principe aan een jaarlijkse donatie van € 90,- voor het aantal jaren dat het kind een opleiding volgt. In de meeste gevallen worden in de maand januari vouchers gegeven. In Sri Lanka is dit aan het begin van het schooljaar. Er zijn vouchers waarmee boeken kunnen worden gekocht en ook vouchers voor kleding, schoenen en levensmiddelen. Voor kinderen in de tehuizen wordt € 90,- per gesponsord kind gestort op de bankrekening van het tehuis.

Elk jaar moet er minimaal één ontmoeting zijn met het sponsorkind. Als er geen contact mogelijk is, wordt de sponsoring stopgezet

IMG_6371

IMG_6332