Sinds de oprichting in 1994 hebben we meer dan 600 kinderen bij een sponsor weten onder te brengen.

Het onderwijs in Sri Lanka is gratis. De ouders moeten vaak voor schooluniform, schoenen, schooltas en leermiddelen zorgen. Bij gezinnen die dit door omstandigheden niet kunnen betalen komt het kind in aanmerking voor sponsoring. Voor grotere gezinnen is het meestal al voldoende als we 2 kinderen sponsoren ook al hebben ze meer kinderen. Het sponsoren van kinderen in Sri Lanka hebben we gekoppeld aan de termijn dat ze onderwijs volgen:

  • We sponsoren een kind soms al vanaf de geboorte.
  • Als het na het 18e levensjaar nog naar school gaat, blijven we sponsoren zolang het die opleiding(en) volgt.
  • Gaat het voor het 18e levensjaar niet meer naar school dan staken we de sponsoring.

Wat houdt kindsponsoring in?
De sponsor committeert zich in principe aan een jaarlijkse donatie van € 90,- voor het aantal jaren dat het kind een opleiding volgt. In de maand januari worden vouchers gegeven waarmee boeken, kleding, schoenen en levensmiddelen kunnen worden gekocht. In Sri Lanka is dit aan het begin van het schooljaar.
Elk jaar moet er minimaal één ontmoeting zijn met het sponsorkind. Als er geen contact mogelijk is, wordt de sponsoring stopgezet.

IMG_6371

IMG_6332