ANBI & Jaarverslagen

ANBI
Sinds 1 januari 2008 is de Stichting van Hand tot Hand door de Belastingdienst aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling.¬†¬†Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

JAARVERSLAGEN
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

JAARREKENINGEN
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

CBF KEURMERK
De stichting van Hand tot Hand is, hoewel zij de regels nastreeft van het CBF-keurmerk, geen houder van dit keurmerk, vanwege de kosten die hiermee gemoeid zijn.
Wij vinden het van belang dat we alle regels rondom het keurmerk naleven, maar vinden de daarmee gepaard gaande kosten onevenredig hoog. Daarom ondernemen wij geen actie om het keurmerk te verkrijgen.

KAMER VAN KOOPHANDEL
Digitaal uittreksel KVK