Helpen

Projectsponsoring
U kunt onze projecten steunen door geld over te maken op bankrekening: 
NL51 RABO 0143089366 – BIC RABONL2U ten name van: Stichting van Hand tot Hand, Tilburg. 

Uw gift wordt door ons gekoppeld aan projecten die onze aandacht en hulp nodig hebben. Wij berichten u aan welk project uw gift is besteed. U kunt met ons ook overleggen en geïnformeerd worden over lopende projecten.

Kindsponsoring
U kunt de Stichting van Hand tot Hand steunen door kindsponsor te worden. De kosten bedragen € 90,- per jaar. We vragen u daarbij om met ons af te spreken dat wij een aantal jaren op uw steun kunnen rekenen, dan kunnen wij namelijk een kind gedurende langere tijd ondersteunen.

Van uw sponsorgeld kopen wij vouchers, voor kleding, schoenen, boeken en voeding, die door onze vrijwilligers persoonlijk aan het kind worden overhandigd.