Visie op hulp

We willen aan de kinderen in Sri Lanka optimale kansen geven om later zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren door het verbeteren van hun leefomstandigheden, opvoeding en onderwijs.
We gaan niet zelf op zoek naar projecten. We werken op grond van een hulpvraag die op ons pad komt via scholen, tehuizen, en onze veldwerker Shehan.
Een belangrijk uitgangspunt is de betrokkenheid van de hulpvrager.

We leggen dit uit aan de hand van het volgende voorbeeld:
Een vader en moeder zijn en blijven verantwoordelijk voor de leefomstandigheden, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Als het lemen hutje met rieten dak niet volstaat, zullen ze daar zelf ook iets aan moeten doen. Eerst wordt gecheckt of ze niet een gedeelte zelf kunnen betalen en ze moeten aangeven wat zij zelf gaan doen om hun leefomstandigheden te verbeteren zoals: zelf stenen voor het fundament verzamelen, zelf de bakstenen maken en meehelpen tijdens het bouwen.

Alle projecten worden door onze vrijwilligers en/of bestuursleden ter plaatse begeleid.