Playground voor de Kumudurapura primary school in Medirigiriya

In Juni wordt gestart met de aanleg van een playground op de Kumudurapura primaryschool.

De playground is een ontmoetingsplaats en wordt gebruikt voor veel sport- en culturele evenementen en ceremonies. De hele dorpsgemeenschap is gelukkig met de aanleg van deze ontmoetingsplaats. De playground wordt beheerd en onderhouden door de school.