Een toilet voor een gezin in Giritale

Het mag duidelijk zijn dat een toilet met een septic-tank bij een woonhuis heel noodzakelijk is. Voor de meeste gezinnen in Diyabeduma heeft een toilet geen prioriteit. Eerst eten, drinken, kleding en een dak boven het hoofd. Om de hygiëne rondom het huis te bewaren wordt daarom de behoefte wat verder van het huis gedaan. Met name als het donker is levert dit gevaarlijke situaties op.

Als we een handje kunnen helpen bij het bouwen van een toilet zijn gezinnen daar heel dankbaar en gelukkig mee.

IMG_0577 IMG_0578 IMG_0576